Städdag 16:e juni

Kom ner till Sundsgården mellan 10 och 14 och hjälp till.

Styrelsen