Styrelsen

För att skicka mail till styrelsen info@stjernsund.com
Funktion Namn E-post Tel
Ordförande
Lars Näslund
larsnaslund@msn.com
 
Kassör
MiaMarie Bolling
-
 
Sekreterare
Lena Eskelinen
lenham@hotmail.se
 
Ledamot
Joanna Gahnold
   
Ledamot
Monika Jakobsson
   
Suppleant
Linda Larsson
   
Suppleant
Olof Karlströms
   
Suppleant
vakant
 
 
Revisor suppleant
Mari Axstål-Lindé
 
 
Revisor suppleant
Charlotta Ek-Åhrberg
   
Revisor
Robert Goude
   
Revisor
Hans Dahlfors
 
 
Valberedning Ord
Vakant
 
 
Valberedning
Vakant
 
 
Valberedning
Vakant