Styrelsen

För att skicka mail till styrelsen info@stjernsund.com
Funktion Namn E-post Tel
Ordförande
Lars Näslund
larsnaslund@msn.com
 
Kassör
MiaMarie Bolling
 
 
Sekreterare
Monika Jakobsson
monika_jacobsson@hotmail.com
 
Ledamot
Linda Larsson
   
Ledamot
Sara Dahlfors
   
Suppleant
Vakant
   
Suppleant
Vakant 
   
Suppleant
Vakant 
 
 
Revisor suppleant
Vakant 
 
 
Revisor suppleant
Vakant 
   
Revisor
Mari Axstål-Lindé
   
Revisor
Charlotta Ek-Åhrberg
 
 
Valberedning Ord
Vakant
 
 
Valberedning
Vakant
 
 
Valberedning
Vakant