SAIF dagen 18:e september

Städdag: Kom ner till Sundsgården kl 10:00 och hjälp till!

Fest: Festen startar kl 18:00 i Smedjan! Ni som inte anmält er gör det innan tisdag.

PS
Ni som redan anmält er sprid detta till era kompisar!
DS