Pingis!!

Om ni är inresserade av att spela pingis på måndagar kl 18-19, hör av er till David Roxendal 800 44 eller 0739-791769