Isbanan

Isbanan är nyplogad från Folketshus via Grabbudden, Klacklandet, Undviken till Silvhytteå.