Hockeyplan

Tyvärr kan vi inte ordna någon is till hockeyplanen i år. Detta p.g.a. vattenbrist.
En liten hockeyplan finns dock på Grycken nedanför kyrkan.