Gränsträff vid Silfhytteå

lördag den 19 mars kl. 12.00 – 14.00

Skidspår från Stjärnsund och skridsobana från Edsken och Stjärnsund om förutsättningar finns.

Aktiviteter:
Skoterturer för barn.
Pulkabacke
Gratis korv