Gränsträff Silvhytteå

Lördag 27:e februari, kl 12 -14.

Saif kommer att ordna med isbana och skidspår från Stjärnsund till Silvhytteå (isläget och vädrets makter rår vi ej på).

Träffen arrangeras av Pråmleden