Extra årsmöte 2012

Hej

Välkommen till extra årsmöte 2012-07-30 (måndag)  kl 19:00.

Plats: Sundsgården.

Valberedningen