Boule

Är du intresserad av boule?

SAIF undersöker intresset för att ordna en boulebana och boulespel.
Vill du hjälpa till att ordna och sköta en boulebana och att spela boule?
Anteckna dig på listan som finns i kiosken!