Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning inom SAIF 2016

För att engagera så många som möjligt i arbetet med att bedriva verksamheten inom SAIF vill styrelsen vidareutvecklas arbetet inom sektionerna och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan sektionerna och styrelsen.

Styrelsen ansvarar i huvudsak för

 • Ekonomi och finansiering
 • Organisation och riktlinjer för verksamheten
 • Inriktning av verksamheten, nya verksamhetsgrenar, avveckling av verksamhetsgrenar
 • Förslag till medlemsavgifter, som beslutas av årsmötet, och avgifter för deltagande i olika aktiviteter
 • Investeringsbeslut
 • Kontakter med kommunen och kommunala organisationer, myndigheter, Riksidrottsförbundet, m fl
 • Utse ansvariga för sektionerna
 • Planering av gemensamma insatser
 • Inventarieförteckning för och förvaltning av verksamhetsgemensamma inventarier

Sektionerna ansvarar i huvudsak för

För samtliga gäller följande:

 • Rapportera till styrelsen och föreslå utveckling av verksamheten
 • Genomföra beslutade aktiviteter och eventuell bokning av lokaler
 • Kontrollera att deltagarna i organiserad aktivitet är medlemmar i SAIF (mht försäkringsfrågan)
 • Rapportera deltagande i organiserade aktiviteter till styrelsen efter avslutat säsong
 • Annonsering av aktiviteter inom verksamheten
 • Rapportering till kassören för eventuell fakturering av hyror eller för betalning av lokalhyror från föreningen sida
 • Föreslå större åtgärder att genomförs vid städdagar eller på annat sätt
 • Anmäla behov av åtgärder som kräver särskild finansiering
 • Föra inventarieföreteckning för och förvalta den utrustning som krävs för verksamheten inom sektionen
 • Inköp av förbrukningsmaterial inom angiven budgetram
 • Tillsyn och löpande skötsel av anläggningen eller lokaler för verksamheten och för den utrustning och eventuella maskiner, som används inom verksamheten

För vissa sektioner gäller dessutom följande:

Fotboll

 • Tillsyn och skötsel av kiosken och redskapsbodarna

Ishockey och tennis (gemensamt ansvar)

 • I samverkan montera ned delar av sargen vid hockeyplanen, förvara den under sommaren och montera upp den inför vintern.

Isbanan på Grycken

 • Bedöma när det är möjligt att ploga upp isbanan

Bordtennis

 • Genomföra ett par försökskvällar med bordtennis under hösten och därefter bedöma möjligheterna till en permanent verksamhet

Styrketräning

 • Tillsyn och skötsel av omkädningsrummet.

Boule (under utveckling)

Sundsgården

 • Löpande tillsyn av hela fastigheten
 • Kontakter med övriga hyresgäster och med kommunen
 • Städning enligt vårt åtagande
 • Förvaltning av gemensamma nycklar

Servering

 • Organisera servering och pilkastning vid onsdaxdanserna
 • Organisera korvgrillning vid julmarknaden
 • Ansvara för beställningar av varor
 • Ansvara för redovisning till kassören