Städdag

Hej

Vi samlas kl 10 vid Sundsgården och gör en gemensam insats, vi slutar vid 14 tiden: